fredag 8 augusti 2008

FRA kommer INTE att massavlyssna det svenska folket

Ända sedan FRA-lagens genomklubbande den 18 juni 2008, har diverse element i bland annat bloggosfären och media systematiskt hetsat upp folk mot FRA. Mer än hälften av befolkningen verkar nu vara emot FRA-lagen [1]. Påståendet som i olika former har upprepats dygnet runt och som spridit sig som en löpeld, är att FRA kommer att massavlyssna det svenska folket. Är det sant?

Nej! FRA kommer att massavlyssna enbart de som befinner sig utanför Sverige och som därifrån skickar sina meddelanden till eller genom Sverige - bland annat Sveriges grannfolk. (Vi kan kalla det utlandsmassavlyssning.) FRA kommer inte att avlyssna kabeltrafik med källa och destination i Sverige. FRA kommer att avlyssna bara en begränsad del av kabeltrafiken med källa i Sverige och destination utomlands. Denna begränsade mängd avgörs av:

(1) FRA:s uppdragsgivare (regeringen, försvarsmakten, rikspolisstyrelsen m.fl.),
(2) indikationer erhållna genom utlandsmassavlyssning, och
(3) information från FRA:s utländska samarbetspartners.

Massavlyssning av det svenska folket sköts i största möjliga utsträckning i utlandet av andra underrättelse- och säkerhetstjänster än FRA.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,